Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
C. W. Leadbeater's fejlagtige sexual lære og anklagerne imod ham
(skrevet og udgivet af Morten Nymann, 23. juni, 2008)


Det er maj måned året 1906 i The Theosophical Society. C. W. Leadbeater (1854-1934) forfatter og foredragsholder, og vel nok en af de ti mest ledende personligheder i The Theosophical Society på dette tidspunkt, - var blevet beskyldt for pædofili og umoralsk omgang med børn. På grund af dette var der blevet udpeget en kommission af den amerikanske sektion i datidens The Theosophical Society til undersøgelse af beskyldningerne. Forinden havde rygter i flere lande spredt sig om at C. W. Leadbeater havde sexuel omgang med unge drenge. Allerede i januar 1906 var rygterne i gang flere steder.

Der foreligger den dag i dag et referat fra mødet, og endda flere meget enslydende versioner af referatet, hvor C. W. Leadbeater anerkender at have undervist unge drenge i før-pubertetsalderen i at masturbere for at forebygge drengene i at komme på åndelige afveje.

Se en kopi af orginalen her i engelsk udgave fra 1912: "CERTAIN CHARGES AGAINST C.W. LEADBEATER". Se en oversættelse i dansk udgave her: "VISSE BESKYLDNINGER IMOD C. W. LEADBEATER.

Referatets objektivitet er omdiskuteret. Men C. W. Leadbeater protesterede aldrig officielt imod referatets indhold. Men han protesterede til sin gode ven Annie Besant i flere breve efter mødet. En protest som flere andre medlemmer af The Theosophical Society måtte have haft kendskab til i løbet af kort tid efter tidspunktet for mødet.

Da Teosofiens motto siger: "Der er ingen Religion Højere end Sandheden", så synes en udredning af denne vigtige sag på sin plads. Blandt andet fordi sagen er offentlig tilgængelig.

Præsident eller rettere formand for hele The Theosophical Society var medgrundlæggeren H. S. Olcott (d. 1907). H. S. Olcott var leder af kommissionen som holdt sit hovedmøde til dels med C. W. Leadbeater i Grosvenor Hotel i London i d. 16. maj 1906. Men få minutter før dette møde i forbindelse med kommissionens arbejde indgav C. W. Leadbeater efter forudgående samtale med H. S. Olcott opsigelsen af sit medlemskab af The Theosophical Society for, som han sagde til H. S. Olcott, "at spare The Society for pinligheder".

Der er mere om hele sagen med Kommissionen i følgende side med engelsk tekst: Gregory Tillett's ca. 1000 sider udvidede biografi om C. W. Leadbeater og herunder hans skandaler og bedrifter; kap. 10; s. 242-270. Biografien er blandt andet baseret på at Gregory Tillett havde adgang til mange originale dokumenter i The Theosophical Society's hovedkvarter i Adyar i Indien.

Gregory Tillett's arbejde kan ikke altid siges at være fuldstændigt objektivt. Men det er den mest omfattende biografi af C. W. Leadbeater, som er tilgængelig på Internettet i dag. Gregory Tillett har desuden forfattet en mindre biografi i bogform til køb i boghandlen. Der har lydt meget få og næsten intetsigende protester imod Gergory Tillett's biografi over C. W. Leadbeater, hvilket blot synes at bekræfte at Gregory Tillett's arbejde kommer tæt på sandheden om C. W. Leadbeater's liv. Nogle af os har dog visse forbehold overfor forskellige påstandene i Gregory Tillett's fremlæggelse.Kort info om deltagerne på mødet:
Til mødet eller møderne med beskyldningerne mod C. W. Leadbeater var der 13 personer til stede plus en stenograf. Her i blandt var til stede - H. S. Olcott (Medgrundlægger af TS), G. R. S. Mead (sekretær for H. P. Blavatsky i 3-4 år), A. P. Sinnett (Ledende teosof og modtager af breve fra Mestrene), Mrs. I. Stead, Mrs. I. Hooper, Miss E. Ward, Mrs. K. Spink, Mr. A. M. Glass, W. H. Thomas (medlem fra Nord-England), Bertram Keightley (medhjælp til værket Den Hemmelige Lære), Dr. Nunn, Mr. Burnett (fra Amerika), P. E. Bernard (fra Frankrig), og C. W. Leadbeater.

Lidt info fra kommissionens omdiskuterede referat:
Lidt info fra kommissionens omdiskuterede referat er på sin plads. Teosoffen W. H. Thomas stiller spørgsmålene. Vi kommer ind midt i Kommissionens spørgsmål til C. W. Leadbeater.
"Thomas: Dit svar om knapt at kunne huske det, antyder at der var mange tilfælde. Jeg vil gerne vide hvorvidt i ethvert tilfælde - Jeg taler her ikke om Sodomi - der var tale om reel handling.

Leadbeater: Du mener berøring? Det kan have fundet sted.

.......

Thomas: Du indrømmer at have givet råd til mere end to drenge?

Leadbeater: Du skal forstå det sådan at det samme råd blev givet til mange.

Olcott: Hvor mange? Tyve i alt?

Leadbeater: Nej ikke så mange.

.......

Mead: Den anden anklage lyder:"At han bevidst gør sådan med hensigt eller lovning om at den fysiske mandighed forøges." Drengenes fremlæggelser siger ikke noget om, at de har søgt hans hjælp. Jeg vil spørge om disse råd blev givet på baggrund af ønske om hjælp eller ikke?

Leadbeater: Nogle gange uden og nogle gange med. Jeg tilrådede det nogle gange som noget Forebyggende.

Miss Ward: Jeg antager, at det skete på baggrund af hvad du så på de andre planer?

Leadbeater: Fra hvad jeg så ville ske [sic].

Olcott: Det hører ikke ind under vores diskussion.

.......

Bernard: Siden Hr. Leadbeater underviste disse drenge i at hjælpe sig i tilfælde af behov, og når vi tænker på at mænd kunne have samme problemer, har han så nogen sinde rådgivet voksne mænd om dette forhold? Har han undervist i de samme ting på den samme personlige måde til voksne mænd som til børn?

Leadbeater: Jeg mener, at i mindst to tilfælde i mit liv har jeg givet dette råd til unge mænd som værende bedre end den adfærd som de generelt havde.

Olcott: Siden du kom ind i Society?

Leadbeater: Det tror jeg ikke. Men et tilfælde kunne der have været. Du er muligvis ikke klar over, at mindst én af de store Kirke organisationer for unge mænd forholder sig til sagen på samme måde. (Jinarajadasa siger i anden sammenhæng, at Leadbeater har undervist drenge i masturbation i hans tid som præst før medlemskab af The Theosophical Society. Cf. The Theosophist, d. 27. febr. 1927,519)

Mead: Siger du det med vilje?

Leadbeater: Ja.

Mead og Burnett: Hvad er dens navn?

Leadbeater: Jeg er ikke fri til at nævne det. Jeg hørte om sagen gennem den første gang.

Mead: Hr Leadbeater udtaler, at der er en organisation inden for Church of England som underviser i selv-misbrug.

Olcott: Er det et seminar for unge præster eller en skole.

Leadbeater: Det er ikke en skole, men jeg må ikke give klare indikationer.

Olcott: Foregår det i Den Katolske Kirke?

Leadbeater: Det regner jeg med.

Olcott: Jeg ved at Garibaldi opdagede mange forfærdelige ting i Italien.

Mead: Denne sidste udtalelse af Hr Leadbeater er en af de mest extraordinære ting jeg nogen sinde har hørt. Det er for utroligt at der findes en organisation i Church of England som underviser i masturbering som forebyggelse for at undgå ukysk adfærd. Jeg spørger, hvad er navnet på denne organisation?

Leadbeater: Det bør jeg sandelig ikke fortælle.

Mead: Jeg forstår at det er en organisation, som har forpligtiget sig til at være hemmelig, og jeg forstår det sådan at Hr Leadbeater fik sin første information fra denne organisation.

Leadbeater: Jeg antager, at det ville have været bedre, hvis jeg ikke have nævnt det.

Mead: Jeg afviser på det bestemteste, at tro på at det.

Leadbeater: Jeg afviser på nogen måde at bevise det.

(Gregory Tillett's ca. 1000 sider udvidede biografi om C. W. Leadbeater's skandaler and bedrifter; kap. 8-10; s. 257-259)

Navnet på den unavngivne Kirke, som Leadbeater refererer til har været vanskelig at spore. Men, Gerogry Tillett forfatteren til en biografi om C. W. Leadbeater - angiver den kristne gruppe med navnet "Uranian" som en mulig kandidat. Det var en gruppe, som Gregory Tillett refererer til at være Anglo-Katolsk, artistisk, en mystisk cirkel, der glorificerede drenge seksualitet.

Her er essensen af hvad C. W. Leadbeater indrømmede på mødet:
  1. Han havde 'undervist' drenge i at masturbere - hvad det præcist betød er uklart men 'undervist' er klart forskelligt fra 'rådgivet drenge i ikke at bekymre sig om masturbering';
  2. der havde forekommet 'indkerende handling' - hvad dette præcist betød er uklart.
  3. der havde 'måske været berøring involveret' - hvad dette præcist betød er uklart;
  4. dette havde involveret drenge som ikke havde søgt hans råd om emnet;
  5. det havde involveret før-pubertets drenge;
  6. Leadbeater blev spurgt om rygterne om at han sov alene og nøgen i sengen med unge drenge, også når de havde mulighed for at bruge deres egen seng. C. W. Leadbeater besvarede ikke spørgsmålet ifølge referatets indhold, men deflekterede det i stedet med et modspørgsmål. Men, der findes i dag dokumentation med beskyldninger om flere forhold fra tiden efter 1908, hvor C. W. Leadbeater beskyldes for nøgen omgang med drenge i samme seng.
  7. Leadbeater sagde under mødet, at han havde fortrudt at han ikke havde informeret forældrene.
  8. det havde involveret et antal af drenge (men tilsyneladende mindre end tyve i alt).
  9. At dele af Den Katolske Kirke efter C. W. Leadbeater's eget udsagn antagelig bruger samme metode som brugt af C. W. Leadbeater overfor unge drenge. C. W. Leadbeater indrømmede at han først gang lærte denne metode fra den Kristne retning Church of England, og at den Katolske Kirke formodentlig var involveret i det samme. Den Kirke, som H. P. Blavatsky (med-grundlægger af The Theosophical Society) cirka 15 år tidligere anså for at være direkte i modsætning til The Theosophical Society. - (Se f.eks. THEOSOPHY OR JESUITISM? af H. P. Blavatsky, engelsk udgave).
  10. Vigtigt er det at C. W. Leadbeater til sidst i referatet lovede aldrig at udføre den slags undervisning igen. C. W. Leadbeater blev aldrig siden opdaget at have overtrådt dette.


Referatet blev renskrevet og godkendt af G. R. S. Mead og den som agerede Sekretær til Komiteen. Alle deltagerene på mødet godkendte herefter referatet. Referatet blev efterfølgende kopieret i flere udgaver til forskellige brancher. Senere er det blevet offentliggjort flere steder, men først i mere udbredt omfang efter flere års undertrykkelse.

C. W. Leadbeater satte aldrig officielt spørgsmålstegn ved sandfærdigheden ved referatets indhold.

Jeg vil antage, at enhver person (uanset om denne gør det på baggrund af en form for 'okkult træning' eller ikke), som i dag 'underviser' et før-pubertets barn eller pubertets dreng i at masturbere og bruger 'indikerende handling' og måske 'berøring' - og dette uden at spørge det meget unge barns forældre kunne forvente seriøse kriminelle sigtelser og fængelsesstraf.

Alt det ovennævnte, som man kan samle fra rapporten fra mødet d. 16. maj 1906 sætter sagen i et lys, hvor C. W. Leadbeaters adfærd - uanset hvor velment den måtte have været - er uacceptabel i forhold til den teosofiske lære som jeg selv kender til, og vi i det mindste til dels kender fra H. P. Blavatsky og Mestrene. Dette især fordi han underviste unge drenge i det han gjorde uden at informere deres forældre om det. Noget han selv fortrød under mødet. Vi bør også tage tiden for handlingerne i betragtning. Året var kun 1906 eller tidligere.

Enhver kan læse rapporten fra mødet d. 16. maj 1906 og fortælle mig om de er uenige i mine konklusioner. Jeg kan jo have overset noget, hvem ved. Flere kilder angiver, at der i dag findes der flere udgaver af referatet i The Theosophical Society Adyar i Indien. Det siges, at de på mange områder er meget ens.

Jeg ved at det ovennævnte hos nogen læsere skaber enten gnister eller stærke emotionelle reaktioner eller andre reaktioner.

Alligevel kan vi så vidt jeg ser det let fortsætte med at gøre som H. P. Blavatsky anbefalede det "uddrage det bedste vi finder i ethvert" system. Dvs. ethvert tankesystem og lære uanset om den kalder sig ved navnet teosofisk eller ikke. Også bøger af C. W. Leadbeater. Fordomme er ikke noget vi teosofiske søgende ynder at dyrke. Men, vi bør tænke os godt og grundigt om før vi anbefaler hans bøger, reklamerer for dem eller endda sælger dem - i stedet for at putte dem et diskret sted på hylden i det teosofiske bibliotek og selvfølgelig altid sammen med den omtalte rapport fra 16. maj 1906. (Min egen oversættelse af rapporten er selvfølgelig velegnet til et sådan brug.)

Når vi Søgende efter Sandheden begynder at gå den Åndelig Udviklingsvej - praktiserer det Okkulte og bruger clairvoyance, så falder vi sommetider på vejen. Og jeg må klart være af den opfattelse at C. W. Leadbeater faldt. Han prøvede at komme på benene igen ved at få lov af Annie Besant og andre til at vende tilbage til The Theosophical Society. Men han endte med at blive biskop med bispehat og præstekjole i en sær gnostisk-kristen kirke, der havde falliske tendenser i sin lære. Den hed Liberal Katolsk Kirke. Men kan roligt sige, at C. W. Leadbeater skabte en masse tumult og ballede.

Jeg synes personlig meget lidt om alt hvad der har med Den Katolske Kirke's lære at gøre, og det samme med Protestanternes lære, og dogamtisk religiøsitet. For mig er deres ledende kræfter i opposition til det den Teosofiske lære søger at fremme, her under sandheden om livet. H. P. Blavatsky var af samme opfattelse med hensyn til Den Katolske Kirke med dens ufejlbarlige Pave, falske Kristne og Jesuittere.

Alle disse forhold synes at sætte sagen i et perspektiv, hvor C. W. Leadbeater's adfærd som ledende teosof i denne sag må afvises som teosofisk. Specielt fordi han i flere tilfælde underviste drengene uden at orientere forældrene om det. Noget han fortrød under det her nævnte møde. Som følge heraf har The Theosophical Society lidt stor skade, ikke mindst fordi sagen blev blæst op i pressen så offentligheden fik bredt kendskab til sagen. At C. W. Leadbeater så accepterede Annie Besants ønske om at han kunne blive medlem igen gjorde set fra en vinkel kun sagen endnu værre, og at den nye leder Annie Besant's pludselige ændrede holding til C. W. Leadbeater virkede betænkelig på mange. Men medmenneskelighed er meget vigtigt også et centralt grundlag i Theosophical Society. Se mere senere.

C. W. Leadbeater's forsvar for sine handlinger:
C. W. Leadbeater skrev et brev til Alexander Fullerton, (dengang General Sekretær for Den Amerikanske Sektion af The Theosophical Society), hvor han klart søgte at præsentere hans syn på de anklager der i de seneste måneder var blevet rejst mod ham om sexual misbrug af meget unge drenge. Brevet er dateret d. 27. februar 1906. Altså før møderne med Kommissionen, som blev afholdt i maj 1906. Brevet er meget sigende omkring hele affæren, og er derfor et vigtigt udgangspunkt for denne meget meget korte udredning af hele sagen. At C. W. Leadbeater senere var involveret i en mindre kendt retsag i 1912, bør også nævnes. Retsagen endte med et noget uklart resultat. Papirerne fra denne retsag findes den dag i dag. Her følger brevet.

C. W. Leadbeater skrev om Teosofiens virke og sexualitet:
"Opgaven med at opdage og undervise specielle håbefulde yngre medlemmer og at forberede dem til Teosofisk arbejde er blevet overgivet mig. Måske er det faktum, at jeg hele mit liv er blevet associeret med undervisningen af unge mænd og drenge (selvfølgelig oprindeligt ad Kristne linier) er en grund til dette, på grund af den oplevelse det har givet mig. Som et resultat af denne oplevelse, så ved jeg at hele spørgsmålet om sexual følelse er det grundlæggende problem på vejen for både drenge og piger, og at meget skade gøres ved den udbredte vane med at ignorere emnet og ved at være bange for at tale om det til unge mennesker. Den første information bør komme fra forældrene eller venner, ikke fra tjenere eller dårlige bekendtskaber. Derfor taler jeg altid åbenhjertigt og naturligt om det til de som jeg prøver på at hjælpe, når de bliver tilstrækkeligt familiære med mig så dette er muligt. Metoderne som bruges til at forholde sig til vanskeligheden er to. En bestemt slags dreng kan blive båret igennem sin ungdom og forblive jomfrulig, og som kan gå gennem stadierne i puberteten uden at blive bekymret med alle mulige sensuelle følelser; men sådanne drenge er få. De fleste passerer igennem et stadie, hvor deres bevidsthed er opfyldt af sådanne forhold, og omgiver sig som følge deraf med med en stor masse af uønskelige tanke-former som konstant indvirker (sic) på dem og fastholder dem i en tilstand af intens emotionel aktivtet. Disse tanke-former er vehikler til skræmmende gale streger fordi igennem disse kan og indvirker konstant afdøde væsener på barnet.

Den konventionelle ide, at sådanne tanker ikke betyder noget så længe at de ikke medfører åbenlyse handlinger er ikke kun usandt; det er fuldstændigt det modsatte af sandheden. Jeg har set bogstavlig talt hundreder af tilfælde med denne horrible tilstand, og har sporet de konsekvenser, som den producerer i livet efter døden. I dette land, Indien, er den meget misbrugte tradition med tidlig giftemål med til at forhindre denne situation. Meget af dette problem skyldes helt naturlige pres forårsaget af visse fysiske ophobninger, og når drengen bliver ældre så driver dette øgede pres ham ind i associationer med tab af kvinder og nogle gange til unaturlige forbrydelser. Og alt det kan undgås ved periodisk at afhjælpe dette pres, og oplevelser har vist at hvis drengen ved faste intervaller provokerer en afladning, som producerer den pågældende afhjælpning, så kan han meget let lette sin bevidsthed for sådanne tanker i perioden, og på den måde undgå de mere alvorlige konsekvenser. Jeg ved, at dette ikke er den konventionelle opfattelse, men det er et fuldstændigt korrekt synspunkt, og der er endda ingen sammenligning mellem den skade der blev gjort i de to tilfælde på dette tidspunkt - rent bortset fra at den sidste plan undgår involvering med kvinder og skidte drenge senere i livet. Du husker måske hvordan Sct. Paul bemærkede at mens det var det bedste at leve i cølibat i de sjældne tilfælde hvor dette var muligt, for resten var det klart og tydeligt bedre at blive gift end at brænde med lyst. Bragt ned til drengens niveau, så er det præcis hvad jeg mener; og selv om jeg ved at mange mennesker ikke er enige i denne opfattelse, så er jeg ikke i stand til at forstå hvordan noget sådant kan anses for at være kriminelt - især når der huskes på det er baseret på klart synlige resultater af de to handlemåder. En doktor vil måske rådgive imod det, med den begrundelse at vanen i nogle tilfælde vil degenerere ind i ukontrolleret selv-misbrug; men denne fare kan let undgås ved den fulde forklaring, og det bør huskes at den gennemsnitlige doktor ikke kan se de horrible astrale konsekvenser af endeløs begær."
(C. W. Leadbeater's brev til Alexander Fullerton - engelsk udgave, og meget andet info til overvejelse.)
En kommentar fra Morten Nymann:
Det ovennævnte fra C. W. Leadbeater's hånd er efter min personlige opfattelse et meget godt eksempel på de problemer Leadbeater var oppe imod i forhold til Teosofiens lære sådan som den var præsenteret af H. P. Blavatsky og andre teosoffer, og så samtidens opfattelse af sexuallivet. Leadbeater's standpunkt kan som det er formuleret, og som jeg ser det ikke umiddelbart siges at være det samme som teosofisk lære som videnskabelig disicplin, som jeg kender til den. Det er slet ikke klart og tydeligt nok relateret til teosofiens lære, hvilket er lidt mærkeligt, når man tænker på, at de anklager Leadbeater blev udsat for er ret så alvorlige. Men, igen så er teosofi det som det enkelte medlem gør det til netop på grund af det specielle koncept for tankefrihed som er et vigtigt grundlag i theosophical society. Selvfølgelig underlagt det etiske grundlag om et universelt broderskab, og her inkluderet overholdelses af det vi kalder den gyldne regel, om ikke at gøre noget mod andre som du ikke selv ønsker bliver gjort mod dig.

Og Leadbeater's lære om sexualitet er jo her, som også han selv og andre vidste, slet, ikke et som datidens samfund havde let ved at acceptere. Onani var i England forbudt under de præsentationer, som Leadbeater fremlægger ovenfor. Og det var noget lovgivningen i England så på med meget alvorlige øjne. I Indien var der også mange steder kulturelle aversioner imod den linie C. W. Leadbeter her er et udtryk for. Så Leadbeater's brev kan ud fra en international teosofiske betragtning i høj grad betragtes som ekstremt kontroversielt, også set med datidens, og endda med nutidens verdslige øjne. Og England var ikke det eneste land i den vestlige del af verden, som på dette tidspunkt anså onani for ulovligt og endda skadeligt. At begynde at retfærdiggøre en overtrædelse af loven i England og Indien som den gang til dels var styret af England med de konsekvenser dette ville have, kan næppe siges at være teosofisk lære. Specielt ikke, når man tænker på, at den nedsatte Komitee til afklaring af beskyldningerne imod C. W. Leadbeater var nedsat fordi flere drenge havde overfor deres egne forældre anklaget C. W. Leadbeater for en umoralsk sexuel adfærd overfor dem. Yderligere så refererer flere kilder til at C. W. Leadbeater sov alene sammen med forskellige mindreårige drenge. Et forhold som den tidligere nævnte rapport fra 16. maj 1906 nævner, men som der ikke var nogen som helst klare beviser på.

H. P. Blavatsky påpeger meget interessant, at seksuel samleje under udførelsen af Praktisk Okkult arbejde kan føre til Sort Magi. Se citaterne nedenfor. Men H. P. Blavatsky nævner også nedenfor, at menneskeheden har et problem på det seksuelle område. Dette er noget som C. W. Leadbeater er helt enig i. Men han var tydeligt og klart også enig i det på en helt anden måde en H. P. Blavatsky og læren om altruisme og medfølelse. Men der er mange opfattelser af den etiske håndering af emnet.

Ved at læse nedennævnte citater når man, som minimum den konklusion at C. W. Leadbeater manglede jordforbindelse i sine handlinger.

Derfor er C. W. Leadbeaters lære uantagelig at støtte op om for mit og mange andres vedkommende. Forældrene bør klart i langt højere grad inddrages i barnets sexuelle liv og samfundets holdning til hele emnet tages klogt med i betragtning. Brugen af seksualitet og seksualkraften er i sidste instans et spørgsmål om moral, samt niveauet af viden eller uvidenhed. Seksualitetens udfoldelse har sin balance i livet. Altruisme er teosofiens kerne.

Men, når dette er sagt, så bør vi alle huske at tilgive de som klart og tydeligt ophører med deres forkerte handlinger. Vigtigt er det at C. W. Leadbeater til sidst i referatet lovede aldrig at udføre den slags undervisning igen og C. W. Leadbeater blev aldrig siden opdaget at have overtrådt dette.

Annie Besant's brev til Esoterisk Sektion imod C. W. Leadbeater's sexuelle teorier:

Annie Besant rundsendte som leder af Esoterisk Sektion d. 27. juli 1906 et brev til dets medlemmer, efter at hun havde modtaget yderligere information fra den Amerikanske Sektion i The Theosophical Society imod C. W. Leadbeater. Dette brev præsenterede et dramatisk skifte i hendes holdning overfor ham.
Annie Besant skrev i brevet:
"Mr Leadbeater er helt tydeligt så fuldt overbevist om det naturlige i den anbefalede praktisering, at han på nuværende tidspunkt, enten må anses for at være sindsyg, eller et offer for den glamour som er de Mørke Kræfters dødligste våben imod de som forhaster deres udvikling ved at betræde Okkultismens farlige vej. Det er denne glamour, som jeg tror indhyller ham."
....
"Jeg har i Mr Leadbeater altid haft en hjælpsom ven, altid loyal, altid venlig og betænksom, altid klar til at sympatisere og motivere. Mit liv er derfor mere ked af det og mere fattigt på grund af tabet af ham. Men, T.S. og E.S. må tage afstand fra hans lære som forurener og degraderer, og det er det rette at Mr Leadbeater ikke længere er med os."
(Annie Besant's brev til Esoterisk Sektion - engelsk udgave, og meget andet info til overvejelse.)

Senere efter, skandalen og efter at C. W. Leadbeater havde forladt The Theosophical Society, så vendte Annie Besant sig kort efter formanden H. S. Olcott's død på en eller anden måde helt væk fra ovennævnte opfattelse og bad som ny leder af The Theosophical Society sammen med andre om at C. W. Leadbeater måtte indtræde i The Theosophical Society igen med den opfattelse, at C. W. Leadbeater ikke ville udøve nogen lære som var imod det teosofiske grundlag. C. W. Leadbeater havde jo som bekendt nævnt dette ifølge referatet i Leadbeater Rapporten fra Maj 1906. Han havde desuden gentaget dette i et brev til Annie Besant dateret 14. Februar 1907 (p. 187) og til H. S. Olcott kort før dennes død få dage senere. Resultatet var at C. W. Leadbeater blev accepteret som medlem igen. Konsekvensen blev blandt andet at G. R. S. Mead (der som bekendt var H. P. Blavatskys personlige sekretær) og flere andre fremtrædende Teosoffer opsagde deres medlemskab af The Theosophical Society i klar protest imod Annie Besants linie. Hovdedårsagen til denne reaktion bør ses i lyset af datidens holdning til seksualitet. For undervisning i onani blev den gang betragtet som skadelig i videnskabelige kredse og blandt store dele af ledende Kristne grupper. Næsten alle medlemmer af Den Esoteriske Sektion opsagde også kort før eller efter deres samarbejde under Annie Besant i denne gruppe. I år 1909, der var året efter hans genindtræden, da påstod C. W. Leadbeater at han var udvalgt af mestrene til at udpege vehiklet for den nye Verdenslærer indenfor Teosofien. Navnet på denne Verdenslærer var J. Krishnamurti. J. Krishnamurti som senere blev repræsentant for hans egen organisation The Order of the Star in the East. I den fremstillede han senere sig selv som Messias i brochurer fra den gang og tillod sig selv at blive betegnet som Messias. (Se f.eks. AN APPRECIATION OF C. W. LEADBEATER By Geoffrey Hodson, ca. 1965)

Senere efter hans genintræden i The Theosophical Society vides C. W. Leadbeater at have været involveret i en retsag i 1912 om forældreretten til den nye Messiah-skikkelse J. Krishnamurti som C. W. Leadbeater og Annie Besant søgte at markedsføre. Retsagen handlede derfor grundlæggende om retten til at adoptere den 17 årige J. Krishnamurti. Sexuel omgang med drenge indgik sekundært i retsagen. Her blev C. W. Leadbeater frikendt, da der ingen substantielle beviser var i sagen. De originale afskrifter fra denne retsag findes i dag. Se andre links og mere her: "VISSE BESKYLDNINGER IMOD C. W. LEADBEATER.

C. W. Leadbeater var senere involveret i lignende beskyldninger om pædofil adfærd i Australien i Liberal Katolsk Kirke i både 1917 og især i 1922. Politiet søgte at sigte ham, men der var slet ingen substantielle beviser imod ham.

H. P. Blavatsky skrev om seksualiteten:

a) I H. P. Blavatsky's store værk ved navn The Secret Doctrine skriver hun:
Kønnenes adskillelse var naturens program og en del af den naturlige evolution; og den skabende evne i mand og kvinde var en gave af Guddommelig Visdom.
(The Secret Doctrine, Vol. 2, p. 217)

b) BUDDHISME, KRISTENDOM OG FALLISISME
"Vid at det er lige nøjagtig Buddhismen, som var det første religiøse system i historien, der udgik med det beslutsomme formål at bringe alle de maskuline Guder til ophør og for at stoppe den degraderende idé om en personlig Guddom, som værende skaberen af menneskeheden og menneskets Fader."
("BUDDHISM, CHRISTIANITY AND PHALLICISM" by H. P. Blavatsky)

c) Fra THE VOICE OF SILENCE - oversat fra "BOOK OF THE GOLDEN PRECEPTS":
"Vi er ikke af den opfattelse at vellyst nogensinde kan blive nedkæmpet, hvis den tilfredsstilles eller overafhjælpes, for dette er en vederstyggelighed inspireret af Mara [den personificerede frister]. Det er ved at fodre dårligdom, at den ekspanderer og gror stærk, lige som en orm som fedes ved at spise af en hjerte-blomst."
(The Voice of Silence, english edition, p. 17-18)

d) H. P. Blavatsky sagde:
"Ingen kan på passende måde og med sikkerhed indgå i studiet af Praktisk Okkultisme, i ordets sande betydning, medmindre han eller hun lever i cølibat...Rygmarven sætter hjernen i forbindelse med de Generative Organer, og denne forbindelse er yderligere forstærket af det Sympatiske System. Marven, giver imidlertid en åben passage, som åbner ind til de vigtige dele af Hjernen. Ophidselse af de Generative Organer sender impulser og subtile essencers op til Hjernen via rygmarvens kanaler. Nu er de tre vitale 'energier' styret af Viljen, og Vilje og Begær er højere og lavere aspekter af en og samme ting. Disse 'energier'...spiller i kanaler, og derfor er deres absolutte renhed vigtig. For hvis de tilsøler de vitale 'energier' som er blevet energirige ved Viljen, så følger sygdom som det bedste resultat, Sort Magi i det værste tilfælde. Derfor er al seksuel samleje forbudt for studerende i Praktisk Okkultisme.

For at blive instrueret i Praktisk Okkultisme er det nødvendigt at have opnået koncentrationskraft, og derefter at modtage visse klare retningslinier.

Det sidste ville være af lille brug til studerende, som ikke allerede har opnået evnen til at koncentrere sin Hjerne og Vilje. Denne evne skal kultiveres og trænes i de Lavere Grader, og det er i denne forbindelse at Reglen om daglig meditation blev grundlagt. Der er ingen andre måder at opnå koncentrationskraften på, og uden denne kraft, stort set udviklet, så kan ingen fremskridt blive gjort indenfor Praktisk Okkultisme, og ingen begyndelse af det er muligt."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 12, p. 702)

e) H. P. Blavatsky sagde:
"Esoterisk lære har aldrig foreskrevet sexuelle eller ægteskabelige funktioner lavet af naturen selv. Den esoteriske lære arbejder i, med, og for naturen, og fordømmer kun umoralsk adfærd, misbrug og overdrivelser. Yderligere, så er mennesket det dyr blandt alle dyrene, der er mest dyrisk i sine overdrivelser; dyrene har deres sæsoner, men mennesket har ingen."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 8, p. 88)

f) H. P. Blavatsky sagde:
"Mennesket er faldet til så lavt et materielt niveau, at det er umuligt at undertrykke seksuelle lyster, men deres ophøjnelse er tydeligt hans ruin....Ophøjelsen af lysterne, den bitre frugt som mennesket har et evigt behov for at blive reddet fra, er det tydeligste tegn på moralsk degradering. Frihed til at elske i overensstemmelse med sansernes impulser, er den mest grundlæggende form for slaveri. Fra begyndelsen har naturen brolagt denne sti med sygdom og død. Ødelagt er utallige ægteskaber, afskyelige er de menneskabte love som placerer ægteskabet på det laveste plan, den frie kærligheds frelse er en hvisken af slangen på ny i øret hos den moderne Eva."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 12, p. 258- 9)

g) Mester K. H. skrev til A. P. Sinnett:
"Føde, sexuelle relationer, drinks, er alle naturlige nødvendigheder i livet; men overdrivelse af dem bringer sygdom, ulykke, lidelse, mentalt og fysisk, og det sidste er fremlagt som det største onde i fremtidige generationer"...
(Mahatma Letters, no. 10; 1881)h) H. P. Blavatsky sagde:
"Hvis de forhutledes og fattiges hærskarer i stedet for unyttige lektioner i Bibelkundskab i Søndagsskolerne blev undervist i astrologi - så langt som med hensyn til månens okkulte egenskaber og dens skjulte indflydelse på forplantningen - behøvede man ikke at frygte en stigning i folketallet eller at ty til malthusianernes tvivlsomme litteratur [om fødsels kontrol] for at standse befolkningstilvæksten. For som enhver astrolog i Indien ved, er det Månen og dens konjunktioner, der regulerer undfangelserne. I de foregående racer og nuværende racer, og i hvert fald i begyndelsen af den nuværende blev man betragtet som trolddoms udøvere og syndere, hvis man hengav sig til ægteskabeligt samkvem under visse månefaser, som gjorde et sådant samkvem sterilt. Men selv disse gamle synder, der var baseret på Okkult Viden og misbrugen af den, vil næsten være at foretrække for nutidens forbrydelser, som begås, fordi man er fuldstændig udvidende om disse okkulte indflydelser." (The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky; 1:228-9fn; understeget af Morten Nymann.)

Det synes som om, at C. W. Leadbeater havde overset noget væsenligt, da han etablerede sin undervisninger og messer i Den Liberal Katolske Kirke i perioden 1914-1934.

H. P. Blavatsky har klart skrevet om det seksuelle forhold i værket "Nøglen til Teosofien" (p. 240, 262-263, engelsk udgave). Her viser hun klart at den sande teosof har respekt for den ægteskablige tilstand, og fordømmer den langt fra eller opfrodrer langt fra alle til at afholde sig fra den. Hun påpeger, at den er for det gennemsnilige menneske på hendes tid. For mennesket der ikke er Mester eller Chela.

Afsluttende bemærkninger til sagen:
På trods af alle disse forhold, så er C. W. Leadbeater's litterære udgivelser stadig meget populære. Og, det tyder på, at han også har gjort noget godt for mange menensker. Også selv om man som jeg ikke synes at alle hans bøger er noget som indeholder en lære som er fejlfri. Men, vi bør også huske på at sand teosofisk lære som oftest er rettet til en bestemt tidsperiode, en bestemt kultur, bestemte målgrupper i en bestemt verden under bestemte omstændigheder. Igen vil jeg sige, at når dette er sagt, så bør vi alle huske at tilgive de som klart og tydeligt ophører med deres forkerte handlinger. Vigtigt er det at C. W. Leadbeater til sidst i referatet fra Leadbeater Rapporten Maj 1906 lovede aldrig at udføre den slags undervisning igen og C. W. Leadbeater blev aldrig siden opdaget at have overtrådt dette. Det synes dog klart, at han i mine og mange andres øjne så at sige faldt på Vejen. Men, at falde på Vejen sker for mange, når de begynder at praktisere med brug af de esoteriske kræfter - kendt som praktisk okkultisme. Må den enkelte så erkende sit fald og rejse sig igen. Dette er vores bøn. Og derfor denne artikel.


Sidst revideret d. 16. juli 2022


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk